top of page

一打開包裝已經好香草莓味😌.

一粒粒嘅草莓果肉 完全無化學味.

超多果肉沉澱左係底

無糖新鮮草莓朱古力 Sugarless strawberry chocolate

HK$54.00價格
    bottom of page